Tầm nhìn – Sứ mệnh

– Tầm nhìn: luôn nỗ lực phấn đấu trở thành nhà máy sản xuất có uy tín tốt nhất tại Việt Nam, xây dựng mối quan hệ “đoàn kết, gắn bó, cùng phát triển” với từng khách hàng hợp tác với chúng tôi.

– Sứ mệnh: mang trong mình sứ mệnh “phục vụ sức khỏe cộng đồng”, Thanhhangmilk luôn cam kết mang đến những sản phẩm có giá trị cao nhất bằng tất cả kiến thức, tình yêu, và trách nhiệm với cộng đồng.